Sprzedaż z wolnej ręki ruchomości

3 100,00 zł
ID: 94
Dodaj do obserwowanych
Dodano: 17 kwiecień Lokalizacja przedmiotu: Zielona Góra Dodano przez: (osoba prywatna)
Treść ogłoszenia
Syndyk masy upadłości

Vinco Sp. z o.o. Sp. komandytowa

w upadłości z siedzibą w Zielonej Górze

sprzeda z wolnej ręki ruchomości:

1. Samochód dostawczy – chłodnia RENAULT Master 2495 cm3– 100KM, 3,5 t, rok prod. 2004, nr rej. FZ 5594E, za cenę netto nie niższą niż 5 800,00 zł.

2. Samochód osobowy SMART city/fortwo coupe 02-07, smart & pure, rok prod. 2004, nr rej. FZ 2032E, za cenę netto nie niższą niż 3 100,00 zł.

3. Zapasy magazynowe – urządzenia medyczne: maski krtaniowe, rurki dooskrzelowe.

4. Wyposażenie biura (meble biurowe, drukarka Brother, wieszak stojący, bindownica, lodówka, wiatrak, odbiornik radiowy)

Do podanych cen netto należy doliczyć podatku od towarów i usług (VAT).Oferty w zapieczętowanej kopercie należy składać do dnia 04.05.2018 r. na adres:

Biuro Syndyka

Barbara Rosińska

ul. Boh. Westerplatte 23 (p. 212 – 213)

65-078 Zielona GóraOferta winna zawierać: imię i nazwisko, firmę lub nazwę oferenta, określenie statusu prawnego oferenta, jeżeli oferent podlega wpisowi do rejestru – odpis z właściwego rejestru KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej (CEIDG), adres zamieszkania lub siedziby oferenta, oferowaną cenę nabycia samochodu, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, dowód wpłaty wadium.Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłacenie do dnia 04.05.2018 r. wadium w wysokości

ad. 1 - 580,00 zł (pięćset osiemdziesiąt złotych)

ad. 2 - 310,00 zł (trzysta dziesięć złotych)

na rachunek:

Vinco Sp. z o.o. Sp. komandytowa w upadłości, ul. F. Rzeźniczaka 23B/8U, 65-001 Zielona Góra, w ING Bank Śląski S.A. nr 70 1050 1911 1000 0090 3121 1056.

Obowiązek uiszczenia wadium uważa się za zachowany tylko wówczas, gdy rachunek masy upadłości Vinco sp. z o.o. sp. kom. zostanie uznany kwotą wadium do dnia 04.05.2018 r.Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2018 r. o godzinie 12:00 w biurze syndyka w Zielonej Górze (65-078) ul. Westerplatte 23, pokój nr 212-213.Okazanie przedmiotu sprzedaży może nastąpić tylko po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu jego terminu. Regulamin sprzedaży wraz z informacją o stanie ruchomości można uzyskać w biurze syndyka w Zielonej Górze ul. Bohaterów Westerplatte 23, pokój nr 212-213 oraz pod nr tel. (68) 444 82 34, 608 248 372, adres e-mail: biurosyndykabarbararosinska@wp.pl.
Skontaktuj się ze sprzedającym
Syndyk
Zielona Góra (Lubuskie)
608 248 372
Napisz wiadomość
Pokaż na mapie