Na sprzedaż samochód osobowy SMART city/fortwo coupe

3 010,00 zł
ID: 111
Dodaj do obserwowanych
Dodano: 22 maj Lokalizacja przedmiotu: Zielona Góra Dodano przez: (osoba prywatna)
Treść ogłoszenia
Syndyk masy upadłości

Vinco Sp. z o.o. Sp. komandytowa

w upadłości z siedzibą w Zielonej Górzesprzeda z wolnej ręki samochód osobowy SMART city/fortwo coupe 02-07, smart & pure, rok prod. 2004, nr rej. FZ 2032E, za cenę netto nie niższą niż 3 010,00 zł.

Do podanej ceny netto należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT).Oferty w zapieczętowanej kopercie należy składać do dnia 14.06.2018 r. na adres: Biuro Syndyka, Barbara Rosińska, ul. Boh. Westerplatte 23 (p. 212-213) 65-078 Zielona Góra.

Oferta winna zawierać: imię i nazwisko, firmę lub nazwę oferenta, określenie statusu prawnego oferenta, jeżeli oferent podlega wpisowi do rejestru – odpis z właściwego rejestru KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej (CEIDG), adres zamieszkania lub siedziby oferenta, oferowaną cenę nabycia samochodu, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży.Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 18.06.2018 r. o godzinie 10:00 w biurze syndyka w Zielonej Górze (65-078), ul. Westerplatte 23, pokój nr 212-213.Okazanie przedmiotu sprzedaży może nastąpić tylko po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu jego terminu. Regulamin sprzedaży wraz z informacją o stanie ruchomości można uzyskać w biurze syndyka w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 23, pokój nr 212-213 oraz pod nr tel. (68) 444 82 34, 608 248 372, adres e-mail: biurosyndykabarbararosinska@wp.pl.
Skontaktuj się ze sprzedającym
Syndyk
Zielona Góra (Lubuskie)
608 248 372
Napisz wiadomość
Pokaż na mapie